Karakterer                                                              

Fra og med 8. klasse får eleverne karakter i alle fag.

 

Ved karaktergivning anvendes 7-trinsskalaen:

12:       Gives for den fremragende præstation.

10:       Gives for den fortrinlige præstation.

7:         Gives for den gode præstation.

4:         Gives for den jævne præstation.

02:       Gives for den tilstrækkelige præstation.

00:       Gives for den utilstrækkelige præsta­tion.

-3:        Gives for den ringe præstation.

 

Vedr. 7–trins skalaen se Undervisningsministeriets hjemmeside

http://www.uvm.dk/I-fokus/7-trins-skalaen