Klasselæreropgaven                                        

Klasselæreren spiller en stor rolle på mange felter som den ankerperson han/hun er for klassen som helhed og for den enkelte elev. Det skal nævnes, at man altid har lagt stor vægt på klasselærerens rolle her på skolen, da det var Natalie Zahle, der indførte klasselærerbegrebet i dansk skole.
Klasselæreren er den person, der varetager kontakten mellem skole og hjem og som i samarbejde med de kolleger, der er omkring klassen, koordinerer klassens arbejde og klassens sociale liv, så der for eleverne bliver en sammenhæng.
Det er ligeledes klasselæreren, der blandt andet via nyhedsbreve til klassens forældre holder forældrekredsen orienteret om, hvad der arbejdes med i klassen, og hvilke planer man har. I disse informationsbreve vil der ligeledes stå noget om klassens sociale liv m.m.


Omkring hver klasse er et klasseteam, der udover klasselæreren består af en eller et par af klassens øvrige lærere.