Seminarieskolen – en skole efter hver tids behov                                            

 

For os, der virker hver dag på Seminarieskolen, er Natalie Zahles pædagogiske tanker og menneskesyn stadig grundlæggende. Hendes krav om at medtænke ”hver tids behov” (se nærmere under menupunktet ”Institutionen Zahle”) i forhold til skolens grundbestemmelser viser hendes fremsyn. Det forpligter. Denne forpligtelse er afgørende og inspirerende, når vi forholder os til aktuelle pædagogiske strømninger og drøfter skolens opgave i dag.

 

At drive skole efter hver tids behov er ikke at være medløber, men derimod at forholde sig til sin egen tid. Det er at tage stilling til den, og ofte give et modspil. Skal den opgave løses forsvarligt, kræver det gensidig forståelse, dialog og ansvarlighed.

Faglig viden er del af det at dannes som menneske

Faglig viden er med til at give eleverne større indsigt, så de kan fordybe sig i de emner, der arbejdes med. Det kvalificerer dem til at tage stilling til sig selv og deres omverden. Samtidig forbereder det dem til at foretage velbegrundede uddannelsesvalg i slutningen af skoleforløbet.

Vi vil ikke blot være en skole, der formidler faglig viden af høj kvalitet. Det er særdeles væsentligt, men vi frasiger os ikke opgaven som opdragere. Det betyder, at vi skal forstå at formidle de værdier og normer, der er grundlæggende for skolen, til eleverne. Ikke fordi de ukritisk skal overtage holdninger og meninger, men fordi de gennem et trygt og åbent fællesskab skal få mulighed for selv at danne egne værdier.

Engagerede voksne der tør udfordre

Eleverne skal møde en skole, der tør stå ved sit grundlag, ikke blot på skrift men også i handling. Det betyder, at de skal opleve voksne, engagerede mennesker med holdninger. Mennesker der tør give dem ansvar og stille krav til dem. Opgaven er at gøre eleverne selvstændige, så de bliver livsduelige mennesker, der ud fra egen stillingtagen kan vælge at påtage sig et ansvar. Vi må give dem mulighed for at lære at løse problemer. Vi skal ikke feje problemerne væk for eleverne ud fra en misforstået velmenthed. De skal have lov at opleve, at de kan selv. Derved vokser deres selvværd og troen på egne kræfter.

Gensidig respekt mellem lærere og elever

Forholdet mellem lærere og elever må bygge på gensidig respekt. En respekt for hinandens opgaver på skolen og især en respekt for hinanden som mennesker. Vi skal kunne opleve berigelsen ved, at vi er forskellige. Vi skal ikke ensrette hinanden, men derimod opleve værdien i ægte tolerance. Den kræver noget af én, fordi vi netop ikke er ens – det er let at være tolerant, hvis dem man er sammen med, er som én selv!

 

I dagligdagen kommer det blandt andet til udtryk gennem det personlige forhold, vi har til hinanden. Et tillidspræget forhold mellem lærere og elever er nødvendigt, hvis vores opgave skal lykkes. Opgaven er jo ikke blot at fylde viden på eleverne, men et langt dybere anliggende: at give dem mulighed for at få en forståelse af sig selv og verden på en måde, der bevirker, at de kan give plads til andre. Derved handler det ikke blot om at være mod andre, som de ønsker, andre skal være mod dem, men at handle mod andre, som de andre har krav på og behov for - i respekt for at vi ikke er ens. Deri ligger det værdifulde i at tilhøre et fællesskab.