Institutionen N. Zahles Skole

                                                                                

Institutionen N. Zahles Skole

Natalie Zahle grundlagde i 1851 sin første skole – nu N. Zahles Gymnasieskole. Derefter grundlagde hun N. Zahles Seminarium i 1860 og sidst N. Zahles Seminarieskole i 1895. Seminarieskolen blev ikke til, fordi Natalie Zahle havde særlig lyst til at føje endnu en afdeling til sin uddannelsesinstitution. En seminarielov gjorde det nødvendigt for hende, når ikke hendes pigeskoles elever skulle være prøvekaniner for ”damerne” fra seminariet. Man kunne sige, det måske ikke var det bedste grundlag at gå i gang på, men som den resolutte dame hun var, traf hun snart beslutning om at oprette endnu en skole. Det viste sig hurtigt, at hun kom til at omfatte Seminarieskolen med lige så stor interesse som de øvrige afdelinger.

 

I dag består institutionen N. Zahles Skole af N. Zahles Gymnasieskole og N. Zahles Seminarieskole. Seminariet blev fraspaltet institutionen i 2002 for at kunne indgå i et CVU.

 

 

Uddrag af institutionens grundbestemmelser:

 

§2, stk. 1: Institutionens formål er ud fra et kristent livssyn og på folkekirkens grund at fortsætte og videreudvikle den af Natalie Zahle grundlagte uddannelsesinstitution efter hver tids behov og på en sådan måde, at institutionen udgør en uddannelsesmæssig enhed.

 

§2, stk. 2: Det er i forbindelse hermed institutionens mål gennem et samarbejde mellem de forskellige persongrupper ved institutionen at skabe et inspirerende miljø og give elever, studerende og lærere mulighed for medbestemmelse og medansvar i institutionens hverdag.