Ansøgning og indmeldelse

Ansøgning

Ansøgning til skolen vedrørende børnehaveklasse til 9. klasse foretages på dette link: https://www.ventelisten.net/101088

Nyfødte kan først opskrives mellem 14 dage og 3 uger efter fødslen. Før er de ikke registreret i folkeregistret.

Opskrivning koster 500 kr. der ikke refunderes. Man er altid velkommen til at rette personlig henvendelse til skolen.

Ansøgning vedrørende 10. klasse, se ansøgning og indmeldelse 10. klasse.

Ved ansøgning om børnehaveklasse

Elever til børnehaveklasse skal skrives op til det kalenderår barnet fylder 6 år. Forældrene til elever, der er skrevet op til børnehaveklasse, bliver indbudt til en orienteringsaften senest februar/marts måned i skoleåret, før eleven skal begynde i børnehaveklasse.

De forældre, hvis børn får tilbudt plads, skal betale et gebyr på kr. 1500. Dette gebyr tilbagebetales ikke, hvis forældrene på et senere tidspunkt ikke ønsker at benytte sig af pladsen.
Hvis gebyret ikke bliver indbetalt til tiden, vil pladsen straks blive tilbudt til en af de elever, der står på venteliste.

Ved ansøgning om optagelse på andre klassetrin

Inden optagelse på disse klassetrin, bliver eleven og forældrene indkaldt til en samtale med en fra skolens ledelse og klasselæreren og evt. en anden af klassens lærere.

Først efter denne samtale tager såvel forældre og barn som skolen endelig stilling til optagelse.
Skolen lægger vægt på under denne samtale at få afklaret baggrunden for ønsket om skoleskifte samt give orientering om skolen og den pågældende klasse, så der er det bedst mulige grundlag for, at skoleskiftet bliver positivt for alle parter.

Skolepenge

Skolepengene, som betales i 12 rater, er fastsat til:

 

  1. barn                           1870 kr. pr. md.
  2. barn                           1550 kr. pr. md.
  3. barn og følgende       1425 kr. pr. md.

 

Sammen med skolepengene opkræves et beløb på 25 kr. pr. måned til arbejdet i forældrerådet.

 

Der opkræves ligeledes et beløb til frugtordning på 50 kr. pr. md. (alle klasser får frugt mandag og onsdag)

 

Skolepengene opkræves over PBS.

 

Hvis man ikke tilmeldes PBS vil der hver måned blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr.