Daglig ledelse                                                

Skoleleder  Sus Emmery
Viceskoleleder André Mandal

                         

Skolens ledelse består af skolens leder og viceskoleleder, der udgør et ledelsesteam, der i det daglige samarbejder om såvel den pædagogiske som den administrative ledelse.

Skolens ledelse lægger vægt på at have en nær og personlig kontakt til elever såvel som forældre og lægger derfor megen vægt på at give sig tid til at tale med dem, så snart der er behov herfor for dermed at skabe en tryg og åben dialog, så spørgsmål og problemer bliver afklaret og løst, så hurtigt som muligt. Derfor har hverken leder eller viceinspektør en fast træffetid. Man er altid velkommen til at henvende sig på deres kontorer, ligesom man er velkommen til at ringe for at aftale tid til samtale.

Skolens ledelse har i det daglige et nært samarbejde med lærerne og de ansatte i skolefritidsordningen, som informerer ledelsen om deres arbejde og de elever, de har ansvaret for.

Skolens ledelse deltager i samtaler og forældremøder, når det måtte ønskes.