Læseplan

 

Skolen følger folkeskolens Fælles Mål.

 Link til undervisningsministeriet vedr. Fælles Mål:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal