10. klasse på N. Zahles Seminarieskole.

                                Vi har et par ledige pladser til det nye skoleår 2018/2019.

10. klasse på N. Zahles Seminarieskole er noget for dig, hvis du trænger til et år, hvor faglig fordybelse, fællesskab og større indsigt i, hvad du kan og vil, er vigtigt. 

Her får du tid og mulighed for at afprøve dig selv og blive bedre rustet til dit kommende uddannelsesvalg. 

10. klasse er et forpligtende fællesskab, hvor personlig udvikling og den faglige styrkelse er en fælles opgave. 

10. klasse er et år, hvor du får en større viden og udvikler de faglige metoder. Samtidig vægter vi, at du får selvtillid og tro på egne evner og muligheder. Dette sker i fagene, på tværs af fagene og i samspil med det omkringliggende samfund. Året vil også byde på forskellige ekskursioner og oplevelser, gæstelærere og fælles dage for 10. klasse og resten af skolen. 

 

I 10. klasse skal du have almindelige skolefag:

 dansk

samfundsfag

matematik  

engelsk

fælles time  

 

Derudover kan du vælge 

enten tysk eller fransk (om begge fag oprettes afhænger af antal elever ) 

fysik/kemi

 

I skemaet indgår også obligatoriske forløb inden for fx

      design og innovation

      musik og medier

      menneske, mad og sundhed

 

 

Det er ikke nogen forudsætning, at du er ekspert inden for områderne i disse fag. Der vil være udfordringer for både nybegyndere og øvede. Uanset hvad du kommer med, vil du kunne bidrage til det, vi laver sammen. 

 

Du skal regne med at have ca. 30 lektioner om ugen.

 

10. klasse afsluttes med folkeskolens prøve FP10 i dansk, matematik, engelsk og hvis du har valgt tysk/fransk og fysik.

 

 

Studieture 

Året indledes med et introforløb, hvor klassen rystes sammen, og de forskellige fag introduceres. 

I foråret skal vi på studietur til et land i Norden. 

 

Vejledning 

Efter 10. klasse skal du være parat til at vælge en ungdomsuddannelse. Det handler om personlig afklaring og kendskab til muligheder. Du får derfor mulighed for at deltage i brobygning og andre besøg på ungdomsuddannelser. Du kan også vælge at snuse til arbejdsmarkedet i en erhvervspraktik. 

Desuden vil du i uddannelsesvejledningen og gennem arbejdet med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) blive parat til at træffe dit valg af uddannelse. 

 

Forventninger 

Du vil i 10. klasse møde et engageret lærerteam og et veltilrettelagt undervisningsår. 

Vi forventer, at du vil arbejde målrettet på at blive bedre til fagene og mere rustet til din kommende uddannelse. Vi forventer også, at du er åben i mødet med andre mennesker, og at du deltager aktivt i fællesskabet. 

 

Ansøgning 

N. Zahles Seminarieskole er en privat grundskole. Skolepengene udgør 1870 kr. pr. md. i 12 måneder. Herudover betales der 75 kr. pr. md. til forældreråd og frugtordning. Ved optagelse indbetales 1500 kr. og inden skolestart 2200 kr. som samlet går til dækning af studietur og øvrige aktiviteter. 

Ansøgningsskema findes på skolens hjemmeside. 

 

                           Vi har  et par ledige pladser til det nye skoleår 2018/2019.