Lejrskoler og udflugter                              

Lejrskoler og udflugter er en del af den obligatoriske under­visning, og man kan derfor ikke fritages herfor.

Der må regnes med udgifter i forbindelse med lejrskole­op­hold, udflugter og skolerejser.

På følgende klassetrin kan der gennemføres et lejrskole­ophold: 3. klasse, 6. klasse og 8. klasse.

En lejrskoles varighed er normalt 5 hverdage, dog kun 3 hverdage for 3. klasse.

Prisen for et lejrskoleophold skal accepteres af klassens foræl­drekreds.

I prisen indberegnes opholds- og rejseudgifter for de deltagen­de lærere.

Hvis en elev udmeldes, efter at depositum er opkrævet, betales dette ikke tilbage.

Såfremt én eller flere elever bliver forhindret i at rejse hjem sammen med resten af klassen, skal én af lederne blive tilba­ge.

 

Følgende retningslinjer er gældende for samtlige skolens lejrskoler, rejser samt hytteture:

 

-           Elever må aldrig færdes alene, de skal altid gå mindst to og to sammen.

-           Man skal altid på forhånd have aftalt med lære­ren, hvorhen man må gå, og hvornår man skal være tilba­ge.

-           Alle de regler, der er gældende for stedet, skal over­holdes.

-           I tilfælde, hvor elever har rygetilladelse fra hjemmet, er det læreren, der afgør, hvor og hvornår disse elever må ryge.

-           Man må ikke drikke spiritus på turen.

-           Eleverne skal overholde de tider, der bliver aftalt.

-           Alle er medansvarlige for, at turen bliver vel­lykket, og at de i øvrigt følger de for skolen gældende samfærd­sels­regler.

 

Elever, der ikke retter sig efter aftalte retningslinjer på turen, kan sendes hjem for egen regning. Forud for en sådan hjem­sendelse kontaktes såvel skolen som hjemmet.

Elever, som må afkorte et lejrskoleophold, kan normalt ikke påregne at få penge tilbagebetalt.

 

Lejrskoler i udlandet

Hvis man skal på lejrskole i udlandet er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om ferieture. Det er lejrskoler. Der kan derfor ikke være tale om skirejser eller charter ture. Der skal derfor være et kulturelt grundlag for udlandsbesøget. Det kan f.eks. være at besøge og bo hos en klasse i et land i Europa, hvor man samtidig besøger områdets kulturelle værdier.

Lejrskoler i udlandet gennemføres i 8. klasse eller i begyndelsen af 9. klasse.

For lejrskoler i udlandet gælder de samme regler som for lejrskoler i Danmark.

Det er vigtigt at forældregruppen bakker op om lejrskolen, og det er vigtigt at varsle ideen i god tid og gerne mindst et år i forvejen.

Det er muligt at opspare og gennemføre projekter til opsparing til rejsen.

Der skal være enighed i forældregruppen om de økonomiske betingelser.

Hvis en elev udmeldes, efter at depositum er opkrævet, betales dette ikke tilbage.