Frivillige aktiviteter på skolen                  

Frivillige aktiviteter er fritidsaktiviteter, eleverne kan gå til efter skoletid.

De arrangeres i et samarbejde mellem Zahles Gymnasieskole og Zahles Seminarieskole, og der vil derfor være elever fra begge skoler på nogle af holdene.

Tilmelding til aktiviteterne foregår efter ”først til mølle” princippet, og det koster et mindre beløb at deltage.

Der vil typisk være tilmeldingsfrist i slutningen af august eller først i september. På skolens hjemmeside og ForældreIntra bliver der lagt et link vedrørende aktiviteterne.

De frivillige aktiviteter er som regel: skak, kor og ler mm.