Forældrerådet på

N. Zahles Seminarieskole

byder velkommen

 

 

Velkommen til N. Zahles Seminarieskole

 

Formålet med denne folder er at give et indtryk af Repræsentantskabet og Forældrerådet. Det er her det formelle samarbejde mellem skole og forældre foregår.

Vi håber den giver dig de fornødne oplysninger og at du får lyst til at bruge din mulighed for indflydelse på skolens generelle forhold.

Ønsker du flere oplysninger, kan du/I finde vedtægterne for Forældrerådet på skolens hjemmeside www.zahle.dk

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af forældre til elever på Seminarieskolen.

Forældrene i de enkelte klasser vælger et medlem og en suppleant til Repræsentantskabet. Repræsentanterne bliver valgt på et forældremøde i klassen og sidder i en periode på to år. Begge deltager i Repræsentantskabets to årlige møder. Repræsentantskabet har ingen direkte indflydelse på skolens overordnede arbejde, men ved at deltage i møderne, har du mulighed for at gå i dialog med skolens ledelse og andre forældre, om emner fra skolens hverdag, der berører os alle.

Ud over forældre deltager skolelederen, viceinspektøren, en repræsentant fra Lærerrådet og Åbenskolens leder i repræsentantskabsmøderne.

Eksempler på Repræsentantskabsmødernes indhold og opgaver:

Forældrerepræsentanterne

Forældrerepræsentanterne er bindeled mellem klassens forældre og Forældrerådet. I vedtægterne for Repræsentantskabet er repræsentanternes rolle ikke specificeret. Forældrerepræsentanternes vigtigste rolle er at være bindeled til klasserne.

Forældrerådet forventer at disse opgaver bliver løftet af repræsentanterne:

Forældrerådet

Forældrerådets har ikke nogen formel beslutningskompetence og kan derfor ikke side­stilles med en forældrebestyrelse på en folkeskole.

Forældrerådet består af fem medlemmer og to suppleanter. Medlemmer og suppleanter vælges af Repræsentantskabet. Medlemmer sidder for en to-årig periode og suppleanter for en et-årig.

I forældrerådsmøderne deltager skolelederen, en repræsentant fra Lærerrådet og en observatør fra Åbenskolen sammen med medlemmer og suppleanter samt de to forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forældrerådet mødes ca. 6 gange årligt og er bl.a. ansvarlig for afholdelse af de to årlige møder i Repræsentantskabet.

Det er Forældrerådets opgave at fordele de penge som skolens forældre betaler til Forældrerådet. Pengene fordeles til projekter, arrangementer og aktiviteter på skolen til glæde for eleverne.

Derudover er det Forældrerådets opgave at repræsentere forældrene i forhold til en dialog med skolens ledelse og lærere. Den rolle er med til at skabe et aktivt samarbejde mellem forældre og skole. I praksis foregår samarbejdet med skolens ledelse og en repræsentant fra Lærerrådet.

Der bliver aldrig behandlet enkeltsager på Forældrerådets møder. De sager der bliver drøftet er af principiel karakter.

Eksempler på Forældrerådets indhold og opgaver

Bestyrelsen

Skolen ledes overordnet af en bestyrelse. I bestyrelsen er der to forældremedlemmer fra Seminarieskolen og to fra Gymnasieskolen. De vælges af forældre ved valg direkte på de enkelte skoleafdelinger, som N. Zahles Skoler består af. De to bestyrelsesmedlemmer er fødte medlemmer af Forældrerådet, så der skabes en sammenhæng mellem drøftelserne i bestyrelsen og Forældrerådet.

Hvis du vil vide mere

Skolens hjemmeside rummer en lang række oplysninger om skolen og dens hverdag. På Forældrerådets hjemmeside kan du se sammensætning af Repræsentantskabet og Forældrerådet. Her er også vedtægter, referater fra møderne i Repræsentant­skabet og Forældrerådet og principperne for tildeling af økonomisk støtte. Du er velkommen til at kontakte Forældrerådets medlemmer.

 

Med venlig hilsen

Forældrerådet