Undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø – 2012   

 

N. Zahles Seminarieskole har igen foretaget en undersøgelse om elevernes undervisningsmiljø.

 

Til formålet er anvendt elektroniske spørgeskemaer fra Dansk Center For Undervisningsmiljø – DCUM.

Undersøgelsen blev gennemført af elever fra 3. – 9. klasse i efteråret 2011.

Resultaterne er fremlagt og diskuteret på lærerrådsmødet i januar 2012, og alle lærerne har læst og gennemgået klassernes resultater.

Undersøgelsen har koncentreret sig om elevernes psykiske undervisningsmiljø.

 

Hovedresultaterne er at:

 

                      Skolens elever er glade for at gå i skole (95%)

                      Eleverne er glade for lærerne (99%)

                      De er glade for deres kammerater (97%)

                     

                      De har mange venner (99%)

                      Eleverne ved hvordan de skal opføre sig (98%)

                     

                      De bliver ikke mobbet (98%)

                      De lærer noget i skolen (97%)

 

                      Eleverne er sunde og raske (95%)

                      De spiser sund morgenmad og sund frokost (98%)

 

                     

De udtrykker også, at de en gang imellem taler grimt til hinanden ( 65 % ), og at der er konflikter i klassen ( 55 % ). Det er ofte i frikvartererne, og det er ofte imellem pigerne og drengene. Problemerne skyldes oftest misforståelser. De udtrykker, at de tager det op i klassen, og problemerne bliver ofte løst i fællesskab.

 

Konklusion:

Vi er meget tilfredse med de flotte resultater, som alle ligger over middel i undersøgelsen.

Undersøgelsen giver ikke anledning til, at vi foretager os andet end hele tiden at drøfte hvordan vi taler til hinanden, og at løse opståede konflikter. Konflikter kan som bekendt ikke undgås.