Frikvartersordning                                     

Eleverne har frikvarter på Israels Plads mellem kl. 10.00 – 10.20 og 12.10 – 12.35.

Elever, der ikke har udgangstilladelse, skal gå ned i frikvar­terer­ne, eller evt. gå på biblioteket (bh.kl. – 6.klasse).

 

Udgangstilladelse

Elever fra 7. - 9. klasse må, hvis forældrene giver skriftlig tilladelse dertil, forlade skolen i frikvarterer, dog undtaget den del af spisefrikvarteret, der er afsat til, at eleverne spiser deres frokost. Derudover kan elever forlade skolen i eventuelle mellemtimer.

De særlige regler for denne ordning kræves nøje overholdt.

Elever fra andre klassetrin må ikke forlade skolen uden særlig tilladelse.

 

Israels Plads

Israels Plads er en offentlig plads, som skolen anvender i frikvartererne.

 

Der er altid tilsyn på pladsen, når der er børn i frikvartererne.

 

Der foregår efter skoletid, i perioder, noget hashhandel på pladsen, som politiet er meget opmærksom på.

Det er ikke noget vi lægger mærke til i løbet af skoledagen, men hvis der skulle opstå situationer, skal man altid henvende sig til ledelsen på skolen.

Det kan være børn, der har lagt mærke til noget, eller det kan være gårdvagterne.

Hvis forældre henvender sig til lærerne om en begivenhed, de har hørt om eller oplevet, skal læreren oplyse til forældrene, at de skal henvende sig til ledelsen.