9. og 10. klasses prøver

Eleverne i 9. klasse aflægger folkeskolens prøver.

Eleverne i 10. klasse kan aflægge folkeskolens prøver.

På undervisningsministeriets hjemmeside kan alle aktuelle oplysninger findes vedr. de afsluttende prøver:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever