Karaktergennemsnit

 

8. klasse

3. St.pkt.

Dansk Læsning

7,3 (44)

Dansk Retskrivning

7,9 (44)

Dansk Skriftlig fremstilling

7,7 (44)

Dansk Orden

- (0)

Dansk Mundtlig

6,7 (44)

Matematik Mundtlig

7,2 (44)

Matematik Færdigheder

7,7 (44)

Matematik Problemløsning

7,4 (44)

Engelsk Skriftlig

7,3 (44)

Engelsk Mundtlig

7,7 (44)

Tysk Skriftlig

7,3 (27)

Tysk Mundtlig

7,2 (27)

Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig

7,3 (44)

Fransk Skriftlig

6,4 (17)

Fransk Mundtlig

6,1 (17)

Biologi Samlet

6,6 (42)

Kristendom Samlet

5,7 (43)

Historie Samlet

6,0 (42)

Geografi Samlet

8,0 (44)

Idræt Samlet

7,3 (44)

 

9. klasse

3. St.pkt.

FSA

Dansk Læsning

8,7 (44)

9,5 (44)

Dansk Retskrivning

8,9 (44)

8,9 (44)

Dansk Skriftlig fremstilling

8,2 (44)

9,4 (43)

Dansk Mundtlig

7,8 (44)

8,4 (44)

Matematik Mundtlig

8,1 (44)

- (0)

Matematik Færdigheder

8,2 (44)

7,8 (44)

Matematik Problemløsning

8,8 (44)

6,6 (44)

Engelsk Skriftlig

8,9 (43)

- (0)

Engelsk Mundtlig

8,3 (44)

9,9 (44)

Tysk Skriftlig

7,6 (14)

- (0)

Tysk Mundtlig

7,3 (14)

- (0)

Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig

8,4 (44)

6,5 (44)

Fransk Skriftlig

7,2 (30)

- (0)

Fransk Mundtlig

6,0 (30)

- (0)

Biologi Samlet

8,5 (44)

- (0)

Biologi Skriftlig

- (0)

8,7 (22)

Kristendom Samlet

8,1 (44)

- (0)

Historie Samlet

7,9 (44)

- (0)

Historie Mundtlig

- (0)

9,8 (22)

Geografi Samlet

8,4 (44)

- (0)

Geografi Skriftlig

- (0)

9,4 (22)

Idræt Samlet

7,9 (44)

- (0)

Samfundsfag Samlet

7,8 (44)

- (0)

Samfundsfag Mundtlig

- (0)

7,0 (22)

 

 

Obligatorisk opgave, 9. klasse

8,9 (44)