Kontakten skole-hjem                                 

Den daglige kontakt

Den daglige kontakt mellem skole og hjem er af afgørende betydning for et godt samarbejde og dermed en tryg hverdag for eleverne. Forældrene er altid velkomne til at kontakte skolen, så snart de har behov derfor.

Meddelelser om forsømmelser m.v. fra hjem til skole og omvendt gives i kon­taktbogen, som eleverne skal medbringe hver dag.

Meddelelser kan også gives via ForældreIntra.

Forældremøder

Der afholdes normalt to forældremøder årligt i hver klasse.

Møderne er tidsbegrænsede, dvs. at det fremgår af invitationen, hvornår mødet skal være afsluttet.

Det er klasselæreren, der efter samråd med klassens forældrerepræsentant indkalder til forældremøde.

Der deltager altid mindst to lærere ved forældremøderne.

Forældremødets indhold drøftes med eleverne i klassens time såvel før som efter mødet. Elever kan deltage i forældremøder efter aftale med klasselæreren og klassens forældrerepræsentant. Såfremt elever deltager i et forældremøde, meddeles dette hjemmene i mødeindkaldelsen.

Drøftelse af enkelte elever finder ikke sted på forældremøder.

 

Skole/hjem samtaler

Der afholdes normalt to skole/hjem samtaler årligt i hver klasse.

Der deltager normalt to lærere til samtalerne.

Ved disse samtaler drøftes den enkelte elevs faglige og sociale kompetence, ofte på baggrund af afholdte elevsamtaler.

Det er klasselæreren der indkalder til samtalerne.

ForældreIntra

Her kan du: