N. ZAHLES SEMINARIESKOLE

 

 

 

 

 

Juni 2014

 

                                      BRANDALARMERING!

 

 

 

Elevinstruks

 

 

1.         I tilfælde af brand eller mistanke om brand har enhver elev pligt til at meddele dette til en lærer, der drager omsorg for, at brandalarmen igangsættes.

 

2.         Brandalarmen består af en vedvarende ringning med klokke og brandsirener.

 

3.         Lyder alarmen i en undervisningstime:

 

                        a.         Alle vinduer lukkes, døren lukkes (må ikke låses).

                        b.         Bøger og tasker efterlades i lokalet.

                                    Overtøj medtages om muligt.

                        c.         Alle forlader klassen og går efter lærerens anvisning over på Israels Plads.

 

4.         Lyder alarmen i et frikvarter:

 

            Elever, der opholder sig i skolebygningen, forlader straks bygningen ad den nærmeste frie trappe.

           

5.         Alle forholder sig i ro.

 

6.         Alle elever begiver sig over på boldbanen på Israels Plads, hvor de samles med den lærer, der havde klassen ved alarmens igangsættelse/skulle have klassen efter frikvarterets ophør.

 

 

NB!      HJÆLP til med at opretholde ro og orden.

            HJÆLP specielt de mindste elever!